Wydrukuj tę stronę
|

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy powstał z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i ma za zadanie wesprzeć finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o poprawę dostępności usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Wsparcie finansowe samorządów (dwa moduły):

1.    wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy (dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy  w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy)
2.    wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy (dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej w celu uruchomienia domu)

Termin na złożenie przez samorządy gminne wniosków i przekazanie za pośrednictwem CAS do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku to 10 grudnia 2021 r.

Szczegóły programu i kontakt do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na stronie BIP PUW - https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-przyjecia-programu-rzadowego-pod-nazwa-program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy.html

 


Ostatnio zmieniany: