| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zatwierdził  listę dotacji dla szkól i przedszkoli  przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Pomorskie na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych otrzymało 1.216.320 zł. Dofinansowanie trafi do 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół (70 organów prowadzących).

Listy placówek i  dotacje w załączeniu.
Załącznik nr 1 – Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok.
Załącznik nr 2 – Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok.

Ważne - wydatki na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” do  Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęły (od 106 organów prowadzących) - 332 wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół .


Ostatnio zmieniany: