| Wydrukuj

3 750 155 złotych – tyle łącznie wynoszą dotacje, przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, dla Gdyni, gmin Łęczyce i Kolbudy. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał już stosowne umowy. Zadania zostaną sfinansowane z oszczędności przetargowych w ramach RFRD 2021 (znajdowały się na liście rezerwowej).

Gmina Łęczyce
 
Przebudowa drogi– budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Łęczycach
•    wartość projektu – 348 446 zł
•    środki własne – 174 223 zł
•    dotacja z RFRD – 174 223 zł (50 %)
•    długość odcinka – 0,49 km
 
Gdynia
 
Budowa i rozbudowa ul. Lidzkiej, Trockiej oraz fragmentu ul. Druskiennickiej w Gdyni wraz z infrastrukturą
•    wartość projektu – 5 929 910 zł
•    środki własne – 2 964 955 zł
•    dotacja z RFRD – 2 964 955 zł (50 %)
•    długość odcinka – 0,81 km


Gmina Kolbudy

Budowa ul. Pieczarkowej, Grzybowej, Rydzowej w Pręgowie oraz przebudowa ul. Polnej w Lublewie Gdańskim (inwestycja została dofinansowana z oszczędności przetargowych, ale nie jest to jeszcze pełna dotacja, czyli 50 proc. wartości projektu. Zostanie ona zwiększona po uzyskaniu kolejnych oszczędności przetargowych).

•    wartość projektu – 4 049 349 zł
•    środki własne – 3 438 372 zł
•    dotacja z RFRD – 610 977 zł (15 %)
•    długość odcinka – 1,33 km

Więcej w zakładce Pomorskie programy i inwestycje rządowe - https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-inwestycje-rzadowe

 

 


Ostatnio zmieniany: