| Wydrukuj

Funkcjonowanie Inspekcji Pracy  i równość na rynku pracy to główne tematy dzisiejszego spotkania prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Uczestniczy w nim Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Ponadto  rozmowy dotyczyć mają spraw zwianych z Covid 19, wojewódzkiego planu transformacji, a także oświaty i gospodarki morskiej.


Ostatnio zmieniany: