| Wydrukuj

Nauczyciele, pedagodzy, dydaktycy uczą, pomagają, wychowują, wskazują ścieżki rozwoju i dziś obchodzą swoje święto! To okazja by im za to podziękować. Wojewoda Pomorski Dariusz  Drelich, uhonorował najbardziej zasłużonych pracowników oświaty podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

Wojewoda, w imieniu Prezydenta RP - za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty oraz działalność społeczną – wręczył  pięciu osobom Złote Krzyże Zasługi, sześciu osobom Srebrne Krzyże Zasługi i jednej osobie Brązowy Krzyż Zasługi.

Z kolei  - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - Medalami za Długoletnią Służbę wyróżniono 179 osób ( złotym – 110 osób , srebrnym – 40 osób , brązowym – 29 osób).

- Gratuluję wyróżnień, awansów, odznaczeń ale przede wszystkim gratuluję sukcesów osiąganych przez Państwa wychowanków. Niech wdzięczność uczniów i ich rodziców będzie dla Państwa źródłem satysfakcji – powiedział wojewoda -  przypominając jak ważnym dla polskiej oświaty był dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.) –  pierwszego w świecie ministerstwa oświaty i instytucji, która nie tylko wprowadziła nowoczesną strukturę organizacyjną, przygotowywała podręczniki, ale też regulowała podstawy prawne zawodu nauczyciela i stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.W uroczystości, które odbyło się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obok uhonorowanych  wzięli udział m.in. Małgorzata Bielang - pomorska kurator oświaty, nadinsp. Andrzej Łapiński - komendant wojewódzki Policji, st. bryg. Piotr Socha Pomorski - komendant  wojewódzki PSP, Grzegorz Berendt - p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przedstawiciele związków zawodowych.


Ostatnio zmieniany: