| Wydrukuj

Do 22 października 2021 roku samorządy mogą składać do Wojewody Pomorskiego  - wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Główny cel programu, realizowanego w ramach w ramach Funduszu Solidarnościowego, to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi  

Terminy
1. Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody Pomorskiego do 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wnioski do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
3. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej weryfikuje i zatwierdza wnioski do 22 listopada 2021 r.

Ważne. Wnioski do Wojewody Pomorskiego należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegóły  w BIP PUW - https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego.html

 


Ostatnio zmieniany: