Wydrukuj tę stronę
|

Prezes Rady Ministrów zatwierdził drugą listę zadań, objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2021(drugi nabór uzupełniający).  Pomorskie, w ramach naboru podstawowego i uzupełniających, otrzyma łącznie 22 934 848 zł dofinansowania na remont lub budowę  262 przejść dla pieszych.

W roku 2021 dofinansowanych zostanie 40 inwestycji o łącznej wartości 6 219 663,00 zł,  z czego 4 571 276,00 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmodernizowanych zostanie 45 przejść dla pieszych:
•    na drogach powiatowych – 14 zadań (dofinansowanie w roku 2021 - 1 830 983,00 zł – modernizacja 14 przejść)
•    na drogach gminnych – 26 zadań  (dofinansowanie w roku 2021 - 2 740 293,00 zł – modernizacja 31 przejść)

Łącznie, w 2021 roku, w ramach naboru podstawowego oraz naboru uzupełniającego nr 1 i 2 dofinansowaniem objętych zostanie 225 inwestycji o łącznej wartości 31 960 899 zł, z czego 22 934 848 zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  W sumie  zmodernizowane zostaną  262 przejścia dla pieszych.

Lista zadań objętych dofinansowaniem -  https://uwgdansk.bip.gov.pl/wi/rzadowy-funduszu-rozwoju-drog-przejscia-dla-pieszych.html

 


Ostatnio zmieniany: