| Wydrukuj

Do 22 października br. można składać wnioski w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Terminy
•    do  22 października 2021 r. (decyduje data wpływu) -  gminy/powiaty składają wnioski do Wojewody Pomorskiego   
•    do 8 listopada 2021 r. - wojewoda przekazuje Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków
•    do  22 listopada 2021 r. – ministerstwo weryfikuje i  zatwierdza wniosek złożony przez wojewodę   

Ważne. Wnioski do Wojewody Pomorskiego prosimy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegóły -
https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.html


 


Ostatnio zmieniany: