Wydrukuj tę stronę
|

Depopulacja w ujęciu lokalnym – to tytuł konferencji naukowej, zorganizowanej w ramach III Kongresu Demograficznego. Bierze w niej udział  (łącze internetowe) Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Konferencja odbywa się w  Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, który jest obok  Rządowej Rady Ludnościowej, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Olsztynie, organizatorem spotkania.

Uczestnicy wysłuchają m.in. wykładów o spisie powszechnym 2021, sytuacji demograficznej województwa warmińsko-mazurskiego, uwarunkowań depopulacji, społeczno-ekonomicznych skutkach gwałtownej depopulacji w miastach akademickich na przykładzie Olsztyna, czy depopulacji jako uwarunkowania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego,

 

Więcej - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2021,6,30.html

 


Ostatnio zmieniany: