Wydrukuj tę stronę
|

Od otwarcia i poświęcenia Sali Tradycji rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji 50. rocznicy powstania 3. Flotylli Okrętów, uderzeniowego związku taktycznego Marynarki Wojennej. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, podczas uroczystości wręczył kadm. Mirosławowi Jurkowlańcowi, dowódcy 3.FO, Medal Pro Bono Poloniae.

 Medal, na wniosek wojewody, przyznał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal otrzymuje się za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych, kultywowanie oraz popularyzację poza granicami kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

3. Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego powstała 11 marca 1971 roku. W skład Dywizjonu Okrętów Bojowych i Dywizjonu Okrętów Podwodnych wchodzą  fregaty, okręty podwodne i okręty rakietowe wchodzące. Okręty ratownicze, szkolne, rozpoznawcze i hydrograficzne znajdują się natomiast w strukturach Dywizjonu Okrętów Wsparcia, Grupy Okrętów Rozpoznawczych i Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Jednostki 3. Flotylli Okrętów odpowiadają również za ochronę i obronę wybrzeża (43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska Jednostka Rakietowa) oraz logistyczne zabezpieczenie działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Ponad 3 tysiące marynarzy służących w 3. Flotylli Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, w Siemirowicach oraz w Ustce. Historia 3. Flotylli Okrętów - https://www.wojsko-polskie.pl/3fo/historia/

 


Ostatnio zmieniany: