| Wydrukuj

Studentom i mieszkańcom Gdańska wyrażającym swoją solidarność z węgierską rewolucją i walką o wolność 1956 roku – brzmi napis na pamiątkowej tablicy umieszczonej w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Uroczystość odsłonięcia połączono  z otwarciem wystawy "Solidarni z Węgrami. Pomoc gdańszczan dla powstańców węgierskich w 1956 roku".

Gościem uroczystości był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. - My, Polacy mieliśmy krwawy Poznański Czerwiec, a Węgrzy powstanie z interwencją wojsk radzieckich, represjami, a ostatecznie ucieczką tysięcy obywateli na Zachód (..). Bohaterskich Węgrów wspierała wówczas cała Polska. (…) Tu, w Gdańsku też zbierano pieniądze, oddawano krew, powstało Towarzystwo Przyjaciół Węgier. W tamtych tragicznych dniach - oba narody połączyła prawdziwa ludzka solidarność – powiedział wojewoda.

W uroczystości wzięli udział m.in. dr Pál Attila Illés., konsul generalny Republiki Węgier, prof. Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, dyplomaci i urzędnicy instytucji publicznych. Gości przywitał - prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej


Ostatnio zmieniany: