Wydrukuj tę stronę
|

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył zasłużonym policjantom odznaczenia państwowe, a nowo przyjętym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom okolicznościowe dyplomy.

Wojewoda podziękował także insp. Wojciechowi Siwkowi, komendantowi miejskiemu Policji w Gdańsku, który przeszedł na emeryturę po 29 latach służby.
To, że zdejmuje się mundur nie oznacza, iż przestaje się być policjantem. Nim jest się całe życie – podkreślił wojewoda, zaznaczając, że współpraca z insp. Siwkiem i Komendą Miejską w Gdańsku była wzorowa. – Dziękuję za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza – dodał Dariusz Drelich. 

Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – te słowa wypowiedziało dziś 59 przyjętych do służby osób (23 kobiety i 36 mężczyzn). Najbliższe miesiące adepci spędzą w policyjnej szkole. Będą uczyć się prawa, taktyki i doskonalić umiejętności strzeleckie. Po przeszkoleniu rozpoczną służbę w jednostkach terenowych Pomorskiego.

Uroczystość z udziałem m.in. nadinsp. Andrzeja Łapińskiego - komendanta wojewódzkiego Policji, st. bryg. Piotra Sochy - komendanta wojewódzkiego PSP, kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego - przewodniczącego Konwentu Morskiego, a także przedstawicieli związków zawodowych odbyła się w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


Ostatnio zmieniany: