| Wydrukuj

W ramach programu „Cyfrowa gmina”, samorządy na sprzęt, niezbędne oprogramowanie i szkolenia mogą otrzymać od 100 000 do 2 000 000 zł.  

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkali się dziś z przedstawicielami samorządów i wręczyli czeki dla beneficjentów pierwszej tury programu. Łącznie 82 pomorskie gminy otrzymają 26 590 548,08 .

„Cyfrowa Gmina” - program skierowany do wszystkich gmin w Polsce - finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Pierwszy nabór rozpoczął się 18 października br. Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki temu wyrównywane są szanse dla mniej zamożnych samorządów.

W uroczystości uczestniczył również Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł Kazimierz Smoliński oraz rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

W załączeniu lista beneficjentów


Ostatnio zmieniany: