| Wydrukuj

Kmdr. Adam Rychel, mat Karol Martyński oraz st. mar. Henryk Zając – obrońcy polskiego morza, ofiary powojennych, komunistycznych represji, niesłusznie oskarżeni i pozbawieni życia – spoczęli dziś w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego i własnym złożył kwiaty w miejscu pochówku bohaterów.

Komandor Adam Rychel (23 grudnia 1909 r. –3 listopada 1958 r.), obrońca Helu w 1939 r. - dowódca baterii artylerii nadbrzeżnej, więzień niemieckich obozów jenieckich, Komendant Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Zastępca Szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, ofiara terroru komunistycznego.

Mat Karol Martyński
(3 stycznia 1931 r. – 11 lipca 1952 r.) słuchacz Szkoły Specjalistów Morskich, ofiara terroru komunistycznego, stracony w więzieniu w Gdańsku.

Starszy marynarz Henryk Zając
(16 lutego 1925 r. – 6 lipca 1952 r.) marynarz Polskiej Marynarki Wojennej (ORP „Conrad”), ofiara terroru komunistycznego, zmarły w więzieniu w Gdańsku.

W „Kwaterze pamięci” spoczywają: admirał floty Józef Unrug, jego małżonka Zofia Unrug (uroczości pogrzebowe - 2 października 2018 r. ), kontradmirał Stanisław Mieszkowski, kontradmirał Jerzy Staniewicz, komandor Zbigniew Przybyszewski (uroczystości pogrzebowe - 16 grudnia 2017 r.), a także kontradm. Adam Mohuczy, kmdr. pil. Kazimierz Kraszewski, kmdr. Wacław Krzywiec, kmdr. Marian Wojcieszek, kmdr. por. Robert Kasperski, kpt. mar. Adam Dedio, kpt. mar. Zdzisław Ficek, bosm. Edmund Sterna, śp. st. mar. Jerzy Sulatycki (uroczystości pogrzebowe 29 czerwca 2018 r.,).

Admirał floty Józef Unrug, dowódca polskiej Floty i Obrony Wybrzeża z 1939 roku przed śmiercią na emigracji we Francji zastrzegł, że jego szczątki mogą zostać sprowadzone do kraju tylko w przypadku odnalezienia grobów kontradm. S. Mieszkowskiego, kontradm. J. Staniewicza, kmdr. Z. Przybyszewskiego oraz innych straconych lub represjonowanych marynarzy i pochowania ich z honorami wojskowymi. Było to możliwe dopiero w 2013 roku – po odnalezieniu przez zespół IPN szczątków oficerów w kwaterze „Ł” (tzw. Łączka), na Warszawskich Powązkach i ich późniejszej identyfikacji.

Nad przygotowaniem uroczystości, pracami związanymi ze sprowadzeniem szczątków admirała z Francji do Polski, budową „Kwatery Pamięci” czuwał, działający pod patronatem Prezydenta RP, Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele rodzin śp. Marynarzy, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej i Marynarki Wojennej RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Miasta Gdyni.


Ostatnio zmieniany: