| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok. Nabór prowadzony będzie od 1 do 15 grudnia 2021 roku.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 16 maja 2019 r.

Dopłacie podlegają linie komunikacyjnego niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Dopłata wynosi nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na linie, dla których w okresie rozliczeniowym wystąpił ujemny wynik finansowy (deficyt).

Nabór
•    Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres ESP (skrytki ePUAP): /bntc34p17l/ezd
•    Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap
•    15 grudnia 2021 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzory wniosków, instrukcja, szczegółowe informacje - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html

 

 

 


Ostatnio zmieniany: