fot. www.cedry-wielkie.pl fot. www.cedry-wielkie.pl
| Wydrukuj

Cedry Wielkie -  laureatami konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”. Gratulujemy!

Laureatem w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie zostały Cedry Wielkie, gmina wiejska położona na terenie Żuław. Nagrodzona została za skuteczną realizację ambitnego i pionierskiego programu ochrony zabytków, łączącego działania konserwatorskie, organizacyjne oraz promocyjne. Kapituła uznała, że podejmowane przez gminę prace chroniące oraz odkrywające miejscowe dziedzictwo kulturowe stanowią wzór do naśladowania dla innych samorządów lokalnych.

Właściwa ocena stanu zachowania obiektów stworzona na potrzeby Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami umożliwiła zdiagnozowanie szans i zagrożeń, jakim podlegają miejscowe zabytki.

Dzięki temu konserwacji oraz rewitalizacji poddane zostały zabytkowe kościoły i unikatowe domy podcieniowe w miejscowościach Koszwały, Trutnowy i Miłocin, adaptując jeden z budynków do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Podjęte działania podniosły walory turystyczne gminy i zapewniły impuls do dalszych działań.

Laureaci i wyróżnieni w tegorocznej edycji to samorządy, które podjęły się realizacji projektów łączących działania renowacyjne z wnikliwą analizą zasobu dziedzictwa kulturowego istniejącego na ich terenie.


Ostatnio zmieniany: