| Wydrukuj

Miasto i gmina Pelplin będzie mieć Miejskiego Konserwatora Zabytków. Porozumienie w tej sprawie Dariusz Drelich, wojewoda pomorski podpisał dzisiaj z Mirosławem Chyłą, burmistrzem Pelplina.

Na wniosek Igora Strzoka, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewoda Pomorski jako strona przekazująca, powierza, a Gmina Pelplin jako strona przejmująca, realizować będzie zadania z zakresu ochrony zabytków. Szczegółowy zakres przekazanych kompetencji reguluje zawarte porozumienie.


Ostatnio zmieniany: