| Wydrukuj

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.

Zasady naboru
•    samorządy mogą złożyć po trzy wnioski
•    limity dofinansowania dla wniosków to 5 mln, 30 mln i 65 mln zł
•    złożenie wniosku do 5 mln zł jest niezbędne, aby móc złożyć kolejne wnioski
•    program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 5 proc.

Dodatkowa edycja programu dla gmin i powiatów popegeerowskich
To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja, skierowana do tych samorządów, potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Pula środków to ok. 2,5 mld zł.
•    samorządy mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski (gminy i powiaty)
•    limity dofinansowania dla wniosków to 2 mln i 5 mln (gminy) oraz 2 mln i 8 mln (powiaty)
•    program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 2 proc.

Szczegóły naboru– kliknij  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/


Podsumowanie pierwszej edycji RFPŁ w Pomorskiem


Ostatnio zmieniany: