| Wydrukuj

Nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego – rozstrzygnięty. 

Pomorskiemu na realizację programu przyznano 10 519 025,13 zł (wraz z kosztami obsługi) dofinansowania dla 66 jednostek samorządu terytorialnego.
•    w ramach pobytu dziennego –  dla 65 jednostek (łącznie 9 431 800,53 zł)
•    w ramach pobytu całodobowego –  dla 11 jednostek (łącznie 1 087 224,60 zł)
 
Jednostki mogą realizować program zarówno w formie dziennej oraz całodobowej.
 
Kwota przyznana na realizację  „Opieki wytchnieniowej” 2022 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w 2021 roku i jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez samorządy województwa pomorskiego.
 
Lista samorządów i przyznane dofinansowanie  - w załączeniu


Ostatnio zmieniany: