| Wydrukuj

Województwo Pomorskie na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 otrzymało 40 644 365,40 zł (wraz z kosztami obsługi) dofinansowania dla 71 jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacja na realizację programu w 2022 r. jest ponad trzykrotnie wyższa niż w 2021 roku i jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez samorządy z województwa pomorskiego.
 
Lista samorządów i przyznane dofinansowanie  - w załączeniu

 


Ostatnio zmieniany: