| Wydrukuj

Do 28 stycznia br. można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie finansowe projektów w ramach programu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022.

Dotacje można otrzymać na realizację:
•    moduł I  - wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
•    moduł II – samopomoc
•    moduł III -  umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
•    moduł IV - integracja i innowacyjność

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w tym roku realizację projektów przeznaczyło 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku

Materiały do pobrania (ogłoszenie, program, wzory ofert, oświadczenie)  do pobrania - kliknij.
Ostatnio zmieniany: