Wydrukuj tę stronę
|

Droga relacji Łebcz – Gnieżdżewo w powiecie puckim już po remoncie. To część większego projektu obejmującego modernizację trzech odcinków dróg o łącznej długości 6 km. Warta ponad 5 milionów złotych inwestycja otrzymała 2 608 230 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021. W symbolicznym otwarciu uczestniczyli Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Finansowanie:
•    5 216 461,86 zł – łączna wartość
•    2 608 231,86 zł - środki własne
•    2 608 230,00 zł (50 %) – dotacja z RFRD
•    6 km - długość (droga 1506G – 2,33 km – otwarta, droga 1519G – 2,21 km, droga1504G – 1,46 km)


Na remontowanym odcinku - położono nowe warstwy bitumiczne, wymieniono konstrukcję nawierzchni, wyremontowano chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy , uzupełniono pobocza, usunięto krzewy w pasie drogowym i oczyszczono rowy odwadniające. Dzięki temu poprawił się dojazd do Władysławowa, Karwii i Redy.

 


Wiceminister i wojewoda obejrzeli także Zespół szkolno – przedszkolny w Łebczu, którego rozbudowę dofinansowano z rządowych programów - Sportowa Polska i Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Powiat Pucki – dofinansowane inwestycje drogowe    
FDS 2019-I    
•    Remont drogi Świecino- Połchówko (długość - 2,61 km, dofinansowanie - 532 383 zł)
•    Remont ul. Morskiej w Rewie (dł. - 0,71 km, dofinansowanie - 368 220 zł)

FDS 2019-II    
•    Remont drogi Małe Błądzikowo - Rzucewo – Osłonino (dł. - 2,62 km, dofinansowanie - 610 361 zł)    
•    Przebudowa ul. Kwietniowej w Kazimierzu (dł.- 0,67 km, dofinansowanie - 518 044 zł)
FDS 2020      
•    Remont drogi Rzucewo - Osłonino (dł.- 1,94 km, dofinansowanie - 365 133 zł)
•    Remont drogi Parszkowo - Starzyno (dł.- 2,80 km, dofinansowanie - 1 161 371 zł)    

RFRD 2021    
•    Remont dróg  - nr 1519G, 1506G i 1504G (dł.- 6 km, dofinansowanie - 2 608 230 zł)
•     Przebudowa dróg w Leśniewie, Lisewie, Jeldzinie, Karlikowie i Lubkowie (budowy chodników/poboczy, dł.- 3,92 km, dofinansowanie - 1 566 000 zł)

W latach 2019-2021 dofinansowano osiem inwestycji drogowych (łącznie - 21,27 km, dofinansowanie – 7 729 742 zł)    

Wsparcie finansowe dla gmin powiatu puckiego w latach 2019-2021
•    liczba zadań – 13
•    długość odcinków – 9,26 km
•    dofinansowanie – 19 664 661 zł            


Ostatnio zmieniany: