| Wydrukuj

Do końca stycznia br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty w otwartym konkursie na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki.

Dofinansowanie (do 75% kosztów realizacji) można otrzymać na:
•    renowację i wytyczanie szlaków turystycznych
•    rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług
•     innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

Szczegóły – https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku 


Ostatnio zmieniany: