| Wydrukuj
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku korzysta już ze sprzętu do sekwencjonowania RNA Sars-Cov-2. Pieniądze (1 mln zł) na zakup aparatury pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano sprzęt wzięli udział Izabela Kucharska ,zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Piotr Karczewski doradca Prezydenta RP, Karol Rabenda , podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, poseł Aleksander Mrówczyński, kierownictwo WSSE, przedstawiciele GUMed i UCK oraz arcybiskup Tadeusz Wojda.
 
Dzięki inwestowaniu w nowoczesny sprzęt tworzymy najlepszy system opieki. Urządzenie do sekwencjonowania RNA ułatwia monitorowanie sytuacji epidemicznej w Pomorskiem. Dzięki niemu będziemy mogli skuteczniej przewidywać dalszy przebieg epidemii - powiedział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

 
Dzięki funduszom z budżetu państwa zakupiono dla WSSE w Gdańsku urządzenie laboratoryjne wraz z wyposażeniem, instalacją, odczynnikami i usługami informatycznymi. To niezbędny sprzęt do sekwencjonowania Sars-Cov-2 w celu wdrożenia badań materiału klinicznego, a także próbek środowiskowych w ramach projektu badań ścieków. Możliwość sekwencjonowania RNA Sars-Cov-2 w WSSE ułatwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim oraz regionie północnej Polski.
 
Wyniki sekwencjonowania stanowią jeden z elementów analizy sytuacji epidemiologicznej, w tym obserwowanych wzrostów zapadalności oraz umożliwiają przewidywanie dalszego przebiegu epidemii.
Sekwencjonowanie ułatwia również prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i nadzoru epidemiologicznego, szczególnie w odniesieniu do ognisk epidemicznych. W przyszłości sprzęt będzie stosowany do sekwencjonowania materiału genetycznego innych drobnoustrojów, w ramach opracowywania ognisk chorób zakaźnych.
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku jako jedna z pierwszych wojewódzkich stacji w Polsce przystąpiła do przekazywania materiału klinicznego do sekwencjonowania i od początku programu badań największa liczba wariantów alarmowych Sars-Cov-2 jest rozpoznawana właśnie w województwie pomorskim.

Ostatnio zmieniany: