| Wydrukuj

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina w Gdańsku, realizowana przez gdański Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - zakończona. Inwestycja trwała ponad dwa lata. Umożliwia żeglugę w ramach międzynarodowej drogi wodnej E40 i zabezpiecza region Gdańska przed powodziami.

Na modernizację złożyły się przebudowa, remonty i rozbiórki istniejących obiektów stopnia wodnego w Gdańsku Przegalinie, przede wszystkim Śluzy Północnej oraz obiektów towarzyszących. Rozbudowano także zaplecze techniczne oraz bazę dla postoju jednostek pływających RZGW.

Istotnym elementem przebudowy była także renowacja nieczynnej Śluzy Północnej, wybudowanej pod koniec XIX wieku. Docelowo ma ona służyć jako obiekt edukacyjno-turystyczny.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku". Wartość zadania wynosi 130 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dotacja UE.

W oficjalnej prezentacji konstrukcji uczestniczyli m.in. Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, reprezentujący wojewodę Dariusza Drelicha - Aleksander Jankowski, II wicewojewoda, a także Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich oraz Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku.Ostatnio zmieniany: