| Wydrukuj

W ramach Funduszu Pomocy - Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich przekazał już jednostkom samorządu terytorialnego 99 909 025 złotych. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na bieżąco realizuje zapotrzebowanie samorządów.

Fundusz Pomocy – środki przekazane miastom, powiatom i gminom województwa pomorskiego (w okresie marzec -  kwiecień)
•    78 944 531 zł – zakwaterowanie, wyżywienie, utrzymanie punktów recepcyjnych i medycznych, transport do miejsc zakwaterowania, przejazdy środkami transportu publicznego, specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnością, środki czystości i higieny, wypłata świadczeń, procedura nadania numeru PESEL wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.
•    20 964 494 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę), zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, świadczenia rodzinne, pomoc psychologiczna, zasiłki okresowe i stałe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniają na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne. Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. Zawiera on m.in. imię i nazwisko i/lub nazwę składającego wniosek, jego PESEL lub NIP i czas na jaki zapewniono zakwaterowanie. Należy także podać liczbę przyjętych osób. Gminy, przyjmujące wnioski, wypłacają świadczenie wysokości 40 zł za każdą przyjętą osobę dziennie. Środki na wypłatę świadczenia gminy otrzymują z Funduszu Pomocy.  


Ostatnio zmieniany: