Wydrukuj tę stronę
|

Konstytucja 3 Maja to największe osiągnięcie Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 roku. W tym roku, wojewódzkie obchody 231. rocznicy uchwalenia pierwszej, pisanej, nowoczesnej polskiej konstytucji, odbędą się w Czersku. Zapraszają Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska

Uroczystości rozpoczną się o godz.10. mszą świętą w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Potem uczestnicy przemaszerują ulicami Kościuszki i Dworcową, by wziąć udział w uroczystym podniesieniu flagi na maszcie ustanowionym w ramach akcji „Pod Biało -Czerwoną”. Złożą też kwiaty na Cmentarzu Honorowym, gdzie spoczywają  ofiary niemieckiej okupacji, zamordowani i ekshumowani z licznych miejsc wokół Czerska. Całość (na palcu Józefa Ostrowskiego) zakończy piknik z poczęstunkiem dla gości i mieszkańców.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Przypomnijmy, że autorami projektu Konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ksiądz Hugo Kołłątaj.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.


Ostatnio zmieniany: