| Wydrukuj

Wojewódzkie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z udziałem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, służb mundurowych i mieszkańców, odbyły się w Czersku.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, po niej uczestnicy przemaszerowali ulicami Kościuszki i Dworcową, by wziąć udział w uroczystym podniesieniu flagi na maszcie ustanowionym w ramach akcji „Pod Biało - Czerwoną”.

Złożono też kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu z Lat Okupacji 1939-1945 Pamięci Tych, Którzy Poświęcili Życie Ojczyźnie.

- Świętujmy dziś pamiątkę wielkich czynów z naszej przeszłości i abyśmy tak jak mądrzy prawodawcy trzeciomajowy „to co się do upadku nachyliło, podparli, co się skaziło naprawili, co się zraniło, zaleczyli, co się rozwiązało, spoili (Piotr Skarga. Kazania sejmowe, s.1) – powiedział podczas uroczystości Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich (całe przemówienie w załączeniu).

(

Całość obchodów (na palcu Józefa Ostrowskiego) zakończył piknik z poczęstunkiem dla gości i mieszkańców.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Przypomnijmy, że autorami projektu Konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ksiądz Hugo Kołłątaj.

 


Ostatnio zmieniany: