| Wydrukuj

Na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystościami 30-lecia PSP. Uczestniczył w nich Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.  Uroczystości od dziesiątek lat związane są z dniem patrona gaszących pożary -  św. Floriana, rzymskiego legionisty, zamęczonego i utopionego w rzece Anizie w górnej Austrii w 304 roku. Jego święto - jest okazją do podziękowań i wyrażenia wdzięczności strażakom za ciężką i niebezpieczną pracę.

W związku z jubileuszem – po raz pierwszy Państwowa Straż Pożarna wzięła udział w uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wygłoszony został także apel pamięci, a obchody zwieńczyła defilada kompanii reprezentacyjnych. Miło nam poinformować, że podczas uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Piotr Socha otrzymał z rąk Prezydenta RP generalski awans.

W Polsce jest 30 tysięcy strażaków zawodowych i ok 166 tysięcy ochotniczych. W Pomorskiem 1602 strażaków zawodowych i 10 263 ochotniczych (liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych). W województwie pomorskim działa 596 OSP (w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jest 240).

Strażacy gaszą pożary, pomagają w usuwaniu skutków katastrof (np. budowlanych czy komunikacyjnych), po przejściu kataklizmów (powodzie, trzęsienia ziemi, wichury), wspierają ludzi i zwierzęta w codziennym życiu. Nie dziwi więc, że od dekad obdarzani są przez Polaków szacunkiem i najwyższym zaufaniem społecznym.

Oficjalnie święto straży pożarnej ustanowione zostało przez Sejm RP w 2002 roku (przy okazji nowelizacji ustawy o PSP z 1991 roku). Podstawą krajowego systemu gaśniczo-ratowniczego jest PSP - utrzymywana z budżetu państwa służba ratownicza, a także OSP - utrzymywana budżetów samorządowych i dotacji państwowych. Służby współpracują nie tylko na terenie kraju ale gdy jest taka konieczność -  poza jego granicami.

Przypominamy, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie pierwsza w historii ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Ustawa o OSP to m.in.:
•    dodatki emerytalne dla druhów, którzy ukończyli 65. r.ż. i biorą czynny udział w działaniach ratowniczych oraz dla druhen, które ukończyły 60 r.ż.
•    odszkodowania dla strażaków ratowników ODP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka lub poniesienia szkody w związku z udziałem w działaniach ratowniczych
•    bezpłatne szkolenia na prawo jazdy kat. C oraz kursy specjalistyczne


Ostatnio zmieniany: