| Wydrukuj

Posiedzenie prezydium WRDS. Na spotkaniu omówiono m.in. sytuacje gospodarczą województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i kształcenia kadr na jej potrzeby. Przewodniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Ostatnio zmieniany: