| Wydrukuj
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś umowę, na mocy której Samorząd Województwa Pomorskiego otrzyma 16 342 578,30 zł dofinansowania do 37 linii komunikacyjnych ( 1763,7 km).

 
 
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym (ustawa z 16 maja 2019 r.). Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na linie, dla których w okresie rozliczeniowym wystąpił ujemny wynik finansowy (deficyt).

 


Ostatnio zmieniany: