| Wydrukuj
Stolem to imię, które dziś oficjalnie nadano zbiornikowi cylindrycznemu w miejskiej elektrociepłowni, czyli gdańskim Porcie Czystej Energii. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich był gościem uroczystości.
 
Zbiornik (walczak) waży 40 ton i ma kształt walca. To podstawowy element kotła parowego, który oddziela podgrzewaną w nim wodę od pary. Chrzest takich urządzeń wszedł już do tradycji ciepłowniczej. Gdański Stolem (imię wybrali mieszkańcy Gdańska) dołączył tym samym do krakowskiego „Krakowiaka”, bydgoskiej „Wisły” i „Brdy”, i szczecińskich „Angela” i „Stefana”.
 
Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Port Czystej Energii) będzie odzyskiwać energię z odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Wpływ tej instalacji na środowisko będzie znikomy. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po sortowaniu, które nie nadają się do recyklingu, i których zgodnie z prawem nie można składować. Do gdańskiej instalacji trafią odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin.
 
 
Koszt inwestycji - ok. 600 mln zł, z czego 271 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Reszta pochodzi z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW oraz kredytu z PKO BP S.A. Instalacja jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego . W Polsce tego typu instalacje funkcjonują m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.
 
Port Czystej Energii zostanie oddany do użytku pod koniec 2023 roku.

 


Ostatnio zmieniany: