| Wydrukuj

11 564 247 to kwota dotacji na inwestycje w ramach "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024",  które otrzymają lokalne samorządy. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, w ramach programu, podpisał pięć umów.

Dofinansowane inwestycje:

  • 1 448 000 zł -„ Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w Redzikowie ” - etap II. Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców w Redzikowie - „Zagospodarowanie parku oraz budowa pomostu wraz ze ścieżkami dla ruchu pieszych w Redzikowie”;
  • 1 039 718 zł – „Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap III - przebudowa ulic Kaczmarskiego i Ordonówny”;
  • 2 879 040 zł - „Budowa wraz z przebudową ulicy Łady-Cybulskiego w Słupsku";
  • 3 197 489 zł - „Rozbudowa i przebudowa ulicy Lawendowej w Słupsku";
  • 3 000 000 zł - „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem we Wrześciach na terenie Gminy Słupsk"

Więcej o Programie na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 (inwestycje i wysokość dotacji) w zakładce Pomorskie inwestycje i programy rządowe  - https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-inwestycje-rzadowe


Ostatnio zmieniany: