| Wydrukuj

W Malborku przysięgę złożyli żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg".

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Podczas uroczystości Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka (pełna treść listu w załączeniu).

Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT) jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.


Ostatnio zmieniany: