| Wydrukuj

Ulica Kormoranów, Leśna i Wrzosowa w Sztutowie zmienią się na lepsze dzięki dotacji  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022.  Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Wójt gminy Sztutowo Robert Zieliński podpisali dziś stosowną umowę. Gmina otrzyma  1 243 804 zł dofinansowania. Samorząd z FDS/RFRD otrzymał dotychczas łącznie 2 995 949 zł.

Gmina Sztutowo. RFRD 2022
• przebudowa dróg gminnych: ul. Kormoranów, części ul. Leśnej oraz części ul. Wrzosowej w Sztutowie, dofinansowanie: 1 243 804 zł

Gmina Sztutowo FDS/RFRD w latach 2019-2022
• dofinansowanie – 2 995 949 zł
• długość odcinków – 2,23  km
• liczba zadań – 7
• przejścia dla pieszych – 0

Powiat Nowodworski FDS/RFRD w latach 2019-2022
• dofinansowanie – 14 840 335 zł
• długość odcinków – 17,73  km
• liczba zadań – 27
• przejścia dla pieszych – 3

Pomorskie. FDS/RFRD w latach 2019-2022 (wszystkie powiaty i gminy)
• dofinansowanie – 674 571 936 zł
• długość odcinków – 897,19  km
• liczba zadań – 766
• przejścia dla pieszych – 203

Przypomnijmy, że w rozstrzygniętym niedawno drugim rozdaniu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Sztutowo otrzymało 4 320 000 zł dofinansowania na realizację zaplecza kulturalno-sportowego w szkole i budowę nowego budynku przy boisku ( w pierwszej edycji – 450 000 zł na cyfryzację usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie). Łącznie dotacje z PŁ wyniosły 4 770 000 zł. Powiat nowodworski (wraz z gminami) otrzymał z PŁ I i II - 51 526 841 zł ( PŁ 1- 25 713 841 zł , PŁ 2 - 25 813 000 zł).

Ostatnio zmieniany: