| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., podpisał umowy przyznające dotacje dla szkół, przedszkoli i bibliotek. Wsparcie finansowe, łącznie 1.612.120 zł, otrzyma 133 placówek wychowania przedszkolnego, 139 szkół oraz biblioteka pedagogiczna (91 organów prowadzących). Od 2016 roku dotacje dla Pomorskiego z NPRC wyniosły łącznie 9 807 062 zł.

Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło, za pośrednictwem 167 organów prowadzących, 609 wniosków placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych (na sumę 4.021.954,49 zł). Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa pomorskiego w 2022 roku wyniósł 1.612.278 zł.
Wykaz placówek, które otrzymały dotacje w załączeniu

Przypominamy, że wydatki na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

Pomorskie. Narodowy program rozwoju czytelnictwa
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2016 - 1 636 780 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2017 - 1 562 344 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2018 - 2 020 900 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2019 - 854 640 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2020 - 903 800 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2021 - 1 216 320 zł
•    Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2022 - 1.612.278 zł


Ostatnio zmieniany: