| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok. Nabór prowadzony będzie od 13 czerwca do 21 czerwca 2022 roku. Pomorskiemu (w naborze uzupełniającym) przyznano 9.553.664,73 zł.

Dopłacie ze środków funduszu podlegają linie komunikacyjnego niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Dopłata wynosi nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.

Termin ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 21 czerwca 2022 roku. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informację dot. naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych - https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łącznie, od początku funkcjonowania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, w latach 2019 - 2022 w Pomorskiem dofinansowano (103 822 066,89 zł) - 1 117 linii komunikacyjnych.


Ostatnio zmieniany: