| Wydrukuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na wykonanie prac przygotowawczych do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. O szczegółach przedsięwzięcia, podczas konferencji prasowej zorganizowanej na placu budowy węzła Gdynia Wielki Kack, mówił dziś Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. W spotkaniu uczestniczył  Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Szacowana, łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, bezpośredniego łącznika z obwodnicą Trójmiasta, to ok. 2,7 mld zł.  W całości ma być sfinansowana z budżetu państwa.

Finansowaniem prac przygotowawczych do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni zajmie się spółka Centralny Port Komunikacyjny, która  przekaże na ten cel 20 mln zł.

Połączenie z portem i S6
Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem. Droga Czerwona poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Będzie przyjazna dla pieszych i rowerzystów, dla których wybudowane zostaną kładki oraz tunele. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

Prace związane z przygotowaniem inwestycji obejmują on m.in. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Finansowanie
Koszty procesu przygotowawczego, które zostaną sfinansowane przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Jego realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana jest na lata 2022-2025. Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, bezpośredniego łącznika z obwodnicą Trójmiasta, to ok. 2,7 mld zł. Podpisanie umowy z wykonawcą budowy Drogi Czerwonej jest planowane na 2026 rok. Prace przy budowie drogi mogą potrwać do 2029 roku.
Finansowanie prac przygotowawczych dla Drogi Czerwonej zostało przewidziane w Programie Społeczno-Gospodarczym CPK wchodzącym w skład Programu Wieloletniego. Ten ostatni zapewnia finansowanie w latach 2021-2023 prac przygotowawczych na potrzeby inwestycji lotniskowych, kolejowych i drogowych CPK.


Ostatnio zmieniany: