| Wydrukuj

W drugim rozdaniu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - powiat wejherowski i gminy z jego terenu otrzymały na realizację 14 zadań - 93 366 555,60 złotych. Promesy wręczyli dziś Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Łącznie, wejherowskie samorządy w ramach PŁ I i II  - otrzymały 167 199 467,47 zł.

Do pomorskich samorządów, w ramach Polskiego Ładu 2 trafi - 1 521 329 306,04 zł (246 zadań). W pierwszej edycji kwota wyniosła 1 213 204 616, 88 zł (200 zadań). Suma dofinansowania z  I i II rozdania PŁ  to 2 734 533 922,92 zł. 

Rządowy Fundusz Polski Ład  - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja . Powiat wejherowski (14 zadań - 93 366 555,60 zł)
•    Choczewo: modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie, dofinansowanie: 8 760 176,60 zł
•    Choczewo: przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w Choczewie, dofinansowanie: 2 771 379,00 zł
•    Choczewo: rewitalizacja centrum wsi Choczewo, dofinansowanie: 1 800 000,00 zł
•    Gniewino: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rybno, dofinansowanie: 11 400 000,00 zł
•    Linia: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Linia, dofinansowanie: 4 940 000,00 zł
•    Luzino: budowa dróg na terenie gminy Luzino, dofinansowanie: 9 350 000,00 zł
•    Łęczyce: przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz, dofinansowanie: 3 325 000,00 zł
•    Gmina Miasto Reda: przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej -ul. Wiejskiej w Redzie, dofinansowanie: 4 275 000,00 zł
•    Gmina Miejska Rumia: adaptacja do zmian klimatu - budowa podziemnych zbiorników retencyjnych i wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślinności, dofinansowanie: 4 250 000,00 zł
•    Szemud: rozbudowa układu drogowego w miejscowości Szemud, dofinansowanie: 5 000 000,00 zł
•    Wejherowo: rozbudowa oświetlenia w gminie Wejherowo, dofinansowanie: 8 820 000,00 zł
•    Miasto Wejherowo: budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie , dofinansowanie: 4 465 000,00 zł
•    Miasto Wejherowo: budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie, dofinansowanie: 7 410 000,00 zł
•    Powiat wejherowski: rozbudowa drogi Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo-etap I - dojazd do trasy S6, dofinansowanie: 16 800 000,00 zł
•    Łączne dofinansowanie: 93 366 555,60 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład  - Program Inwestycji Strategicznych - I Edycja . Powiat wejherowski (11 zadań - 73 832 911,87 zł)
•    Gmina Choczewo: budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Stilo - dofinansowanie:  2 374 849,37 zł
•    Gmina Gniewino: budowa Domów Sołeckich w miejscowościach popegeerowskich Bychowo i Mierzynko wraz z infrastrukturą rekreacyjną i zagospodarowaniem terenu - dofinansowanie: 3 200 000,00 zł
•    Gmina Linia: budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Niepoczołowice, dofinansowanie:  4 863 062,50 zł
•    Gmina Luzino: modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Luzinie - dofinansowanie: 3 750 000,00 zł
•    Gmina Łęczyce: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo- Wielistowo, dofinansowanie:  2 565 000 zł
•    Gmina miasta Wejherowa: Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi, dofinansowanie: 24 130 000 zł
•    Gmina miasto Reda: Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie - dofinansowanie: 5 700 000 zł
•    Gmina Miejska Rumia: System Indywidualnej Segregacji Odpadów w zabudowie wielorodzinnej – etap1. Inteligentne urządzenia z kontrolą dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapełnienia, dofinansowanie:  4 750 000 zł
•    Gmina Szemud: przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzeł Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6 - dofinansowanie:  5 000 000 zł
•    Gmina Wejherowo: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra - dofinansowanie: 3 150 000 zł
•    Powiat wejherowski: rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie - dofinansowanie: 14 350 000,00 zł
•    Łączne dofinansowanie: 73 832 911,87 zł

Przypomnijmy, że powiat wejherowski i gminy wchodzące w jego skład, w ramach FDS/RFRD 2019-2022 otrzymały także 83 204 548 zł (80 zadań) dofinansowania na przebudowę lub budowę 57,26  km dróg i 29 przejść dla pieszych (dofinansowanie – 3 044 793 zł).


Ostatnio zmieniany: