| Wydrukuj

Na cmentarzu w Gdyni Orłowie odsłonięto dziś tablicę na nagrobku śp. Józefa Englicha, zmarłego w 1924 roku ministra skarbu II Rzeczypospolitej, członka Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, prawnika, działacza gospodarczego i społecznego. W uroczystości wzięli udział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, który złożył kwiaty w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów, w trosce o polską tożsamość, kulturę i pielęgnowanie pamięci o osobach, których życie i działalność poświęcone były Rzeczpospolitej,  renowacji grobów podjęły się Fundacja Wizja Rozwoju wraz z Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Józef Englich (14.01.1874  - 22.12. 1924)Ukończył gimnazjum w Gdańsku, następnie studiował prawo w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Królewcu. Z tytułem doktora praw w 1901 rozpoczął w Bydgoszczy praktykę adwokacką. Przeniósł się do Poznania, gdzie działał w instytucjach gospodarczych. Był m.in. członkiem zarządu i  prezesem Banku Związku Spółek Zarobkowych, współzakładał Związek Fabrykantów w Poznaniu oraz Spółkę dla Popierania Przemysłu, redagował poznańskie czasopismo „Fabrykant”. Od 1918 pełnił funkcję ministra skarbu w rządach Józefa Świeżyńskiego i Ignacego Paderewskiego. Na początku listopada 1918 złożył dymisję i w dniach odzyskania niepodległości przez Polskę zastępował go tymczasowy kierownik resortu – Franciszek Jossé. W składzie delegacji rządowej brał udział w pertraktacjach z Niemcami o przejęcie Górnego Śląska. W 1920 powrócił do Poznania. Był członkiem rady miejskiej, kontynuował działalność gospodarczą – wchodził w skład rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Towarzystwa Akcyjnego H. Cegielski, Towarzystwa Przemysłu Naftowego Bracia Nobel w Polsce Spółka Akcyjna, Towarzystwa Akcyjnego „Kabel Polski”. Był radnym Poznania w latach 1922-1925. 24 września 1923 podniesiono banderę na drobnicowcu „Józef Englich”, statku należącym do Polskiego Towarzystwa Żeglugi „Orzeł Biały” (źródło - wizjarozwoju.pl)

Ostatnio zmieniany: