| Wydrukuj

Drugi dzień dyskusji gospodarczych podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.  W panelu poświęconym inwestycjom w infrastrukturę powiatów i gmin jako elementu strategii rozwoju Polski prelegentem był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Wojewoda mówił m.in. o inwestycjach energetycznych, które będą realizowane na terenie Pomorskiego (morskie farmy wiatrowe, polsko-litewski projekt Harmony Link - budowa podmorskiej linii kablowej, nowe stacje elektroenergetyczne, inwestycje naftowe, gazowe, elektrownia jądrowa). Podkreślił także znaczenie inwestycji kolejowych. W Pomorskiem, w ramach programu PolskaNaDobrychTorach, wybudowanych zostanie  89 km nowych linii kolejowych, a 378 km już istniejących zostanie zmodernizowanych. W zasięgu linii kolejowych znajdzie się 1,93 mln mieszkańców województwa.Najważniejsze inwestycje kolejowe na Pomorzu, (powstaną dzięki CPK) to kolej dużych prędkości Grudziądz - Gdańsk i modernizacja linii 202 Gdynia – Słupsk.  Skala rządowych inwestycji wynosi już prawie 5,5 mld zł. Kolejny ważny element to linia kolejowa nr 202 Gdynia Chylonia-Słupsk, której modernizacja już się rozpoczęła (zakończenie w 2027 r.). Dzięki inwestycji podróż skróci się o jedną czwartą. Aktualnie PKP PLK realizuje 17 przedsięwzięć, których łączna wartość wynosi prawie 4,5 mld zł. To najszerzej zakrojony programu modernizacji kolei w historii województwa pomorskiego. Łączna długość remontowanych tras wynosi prawie 823 km.

Sporo miejsca wojewoda poświęcił także inwestycjom drogowym m.in. kluczowemu połączeniu z Portem Gdynia (Droga Czerwona połączy istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z portem), realizowanej drodze ekspresowej S6, a przede wszystkim inwestycjom w gminną i powiatową infrastrukturę drogową. Wsparcie udzielane samorządom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) w latach 2019-2022 wyniosło 674 571 936 zł. Dofinansowanie pozwoliło wybudować, wyremontować lub zmodernizować 897,19  km dróg i 203 przejścia dla pieszych. Z kolei, w ramach Polskiego Ładu (w obu edycjach) na 446 zadań samorządy otrzymały 2 734 533 922,92 zł dotacji.

Wojewoda podziękował samorządom za dobrą współpracę i życzył, by wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie.  – Wszyscy pragniemy by Pomorze harmonijnie się rozwijało i było w ogólnopolskiej czołówce – podkreślił wojewoda Dariusz Drelich.

To już piąta edycja Forum Wizja Rozwoju. Dwudniowe spotkanie (20-21 czerwca), odbywające się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Eksperci ze świata biznesu i polityki oraz przedstawiciele nauki dyskutują o kluczowych wyzwaniach stojących przed Polską.
FWR odbywa się pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego.
 Ostatnio zmieniany: