| Wydrukuj

Port Gdańsk kończy modernizację toru wodnego i rozbudowę nabrzeży w porcie wewnętrznym.  W spotkaniu wieńczącym projekt, uczestniczyli m.in. Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

- Gratuluję wszystkim zaangażowanym w proces inwestycyjny i dziękuję ministrowi Markowi  Gróbarczykowi za to, że jest dobrym duchem rozwoju polskich portów, dziękuję za priorytetowe inwestycje w gdańskim i gdyńskim porcie. Dzięki nim, Pomorze staje się największą bazą przeładunkową (…) Każda złotówka wydana na ten cel to inwestycja w przyszłość i harmonijny rozwój, to wzrost konkurencyjności, to wzmocnienie potencjału przeładunkowego, i co najważniejsze bezpieczeństwa - powiedział wojewoda, przywołując także inne przedsięwzięcia wodno-portowe, a także drogowe związane z gospodarką morską.

Projekt obejmował rozbudowę i modernizację infrastruktury portu, tak by zwiększyć jego dostępność od strony morza. To m.in.  poszerzanie i pogłębianie toru wodnego, dostosowanie do zmieniającej się struktury obsługi ładunku i coraz większych rozmiarów statków. Modernizacja pozwoli na zwiększenie ilości przeładowywanych ładunków i wydajności portu. Zapewni także sprawną i bezpieczną żeglugę. Koszt całej inwestycji, prowadzonej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” to ponad 470 mln zł.

Błyskawicznie rozwijający się Port w Gdańsku to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na Bałtyku.


Ostatnio zmieniany: