| Wydrukuj

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci kpt. Władysława Dobrowolskiego – żołnierza Armii Krajowej, działacza „Solidarności”, od 2018 roku członka Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i laureata gdańskiej edycji Nagrody „Świadek Historii”. Rodzinie, Przyjaciołom śp. Władysława Dobrowolskiego składam wyrazy głębokiego współczucia.
Łączę się w modlitwie z rodziną i bliskimi Zmarłego.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Kapitan Władysław Dobrowolski (1927 -2022)
Żołnierz Armii Krajowej, w czasie wojny podlegał Augustowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych - pradziadek kapitana walczył w powstaniu listopadowym, a dziadek w styczniowym.
Z Pomorzem związał się w 1947 roku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (1950) i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1965). Po wojnie pracował w branży połowowej i okrętowej. Współorganizował działania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku (1979–1980).
Działacz „Solidarności” (od sierpnia 1980), członek Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „S” Gdańsk, zastępca kierownika Wszechnicy Związkowej „S”.
W stanie wojennym działacz podziemnej „Solidarności”. Współorganizował spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, współpracownik podziemnego „Biuletynu” Tymczasowej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej i członek redakcji „Informatora” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej.
Działacz komisji charytatywnej przy kościele św. Brygidy. Rozpracowywany przez gdańską SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kolporterzy” (1984).
Organizator protestów i referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec (1986–1990); współzałożyciel Oddziału Gdańskiego Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice Gdańskiej.
Działacz organizacji kombatanckich: Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich oraz Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem Wojska (1948, Londyn), Krzyżem Partyzanckim ZBoWiD (1980, nie przyjął), Krzyżem AK (1982, Londyn), Krzyżem Semper Fidelis i Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007). Kapitan był laureatem I edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w 2014 r.  przyznanej przez Oddział IPN w Gdańsku. Zmarł 22 czerwca 2022 roku (źródło IPN Gdańsk)

Kpt. Władysław Dobrowolski spocznie jutro na cmentarzu Łostowice w Gdańsku. Msza św. o godz. 10 w kościele NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu, o godz.12.30 uroczystości pogrzebowe.


Ostatnio zmieniany: