| Wydrukuj

Kadłub nowej wielozadaniowej pełnomorskiej jednostki patrolowej OPV dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej został zwodowany. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Patrolowiec trafi teraz do Francji, skąd w przyszłym roku, już w pełni wyposażony wróci do Polski. Chronić będzie zewnętrzne - morskie granice Unii Europejskiej, głównie na Bałtyku i Morzu Śródziemnym.

W uroczystości wzięli udział m.in. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski, prezes stoczni Socarenam Philippe Gobert oraz przedstawiciele służb i przemysłu stoczniowego.

Budowa patrolowca OPV rozpoczęła się rok temu. Dziś zwodowano kadłub z nadbudową i częściowym wyposażeniem. Operacja polegała na zanurzeniu jednostki w doku pływającym i jej wyholowaniu. Za kilkanaście dni holowniki przetransportują SG-301 (numer burtowy) do francuskiej stoczni w Calais, gdzie nastąpi kolejny etap budowy – wyposażanie jednostki. Do Polski patrolowiec powróci w 2023 roku. Umowę podpisano w październiku 2020 roku. Wartość zamówienia na budowę i dostawę OPV wynosi blisko 111 mln zł, z czego do 90 % sfinansuje Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, a pozostałą kwotę budżet państwa.

Patrolowiec przeznaczony jest do udziału w połączonych, wielozadaniowych operacjach morskich, koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Miedzy innymi do ujawniania: prób nielegalnego przekroczenia morskich granic UE, transportowania odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, materiałów niebezpiecznych, oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń. Jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych, humanitarnych, a także usuwać zanieczyszczenia środowiska morskiego. Wyposażenie OPV pozwoli na współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE. Długość patrolowca wynosi ok. 70 metrów, zanurzenie ok. 3 m., szerokość ok. 11 m., prędkość maksymalną określono na 19 węzłów, zasięg minimum na 2600 mil morskich. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 35 osób, w tym 20 członków załogi stałej. W części rufowej pokładu znajdzie się miejsce na tymczasowe umieszczenie  250 osób (rozbitków) i do ewakuowania ludzi śmigłowcem. Ponadto, kontenery do realizacji zadań ratowniczych, dwie armatki wodne do wspierania akcji gaśniczych, łodzie motorowe typu RIB. Jednostka zostanie wyposażona w hydrauliczny dźwig pokładowy do załadunku kontenerów, zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Patrolowiec będzie posiadać kład napędowy z systemem oczyszczania spalin, oczyszczania ścieków i wód zęzowych oraz wytwarzania wody słodkiej z morskiej. Budowany jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.


Ostatnio zmieniany: