| Wydrukuj

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej powstał w odpowiedzi na wzrost przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu. Pomorskie jest jednym z pierwszych województw, w którym taki wydział powołano do życia. O szczegółach i zadaniach WZPŚ, utworzonych w strukturach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska -  mówili dziś Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska i Michał Mistrzak, główny inspektor ochrony środowiska. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

- Powstanie wydziału, który będzie ściśle współpracować ze służbami, to dobra wiadomość dla mieszkańców i zła dla tych, którzy niszczą środowisko naturalne – podkreślił wiceminister.

Z kolei wojewoda Dariusz Drelich zwrócił uwagę, że przestępstwa przeciwko naturze są przestępstwami przeciwko nam wszystkim. – Wiemy, że zajmujący się nielegalnym procederem są dobrze zorganizowani . My musimy więc być w tej walce zawsze krok przed nimi.

Spotkanie odbyło się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Zadania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
•    prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie kontroli (pozaplanowych) interwencyjnych oraz czynności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku
•    realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie działalności przestępczej w zakresie korzystania ze środowiska
•    prowadzenie baz danych oraz analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w szczególności w zakresie ograniczenia tzw. "szarej strefy" występującej na rynku gospodarowania odpadami

W  strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyodrębniono Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, jego odpowiednikiem w strukturze wojewódzkiej jest właśnie WZPŚ. W Pomorskiem, w nowym wydziale od 1 lipca br. pracuje (na razie) kilkanaście osób. To m.in. pracownicy Grupy Interwencyjno -Wyjazdowej oraz ci, którzy już wcześniej związani byli z kontrolą podmiotów działających w tzw. „szarej strefie”. Inspektorzy WZPŚ – WIOŚ ściśle współpracują z Policją, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego czy Strażą Graniczną. Pozwala to na zwiększanie intensywności kontroli miejsc w których doszło do przestępstwa, transportów odpadów oraz nadzoru nad wyrobiskami, które są rekultywowane z wykorzystaniem odpadów. Przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko naturze wymaga bowiem skoordynowanej współpracy wielu służb.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – kliknij


Ostatnio zmieniany: