| Wydrukuj

Pomorski garnizon tworzy ok. 6 tysięcy funkcjonariuszy, to 19 komend miejskich, powiatowych, KWP, a także komisariat wodny – przystosowany do pracy na Zatoce Gdańskiej i otwartym morzu. -  To, co policjanci czynią na co dzień, dając nam poczucie bezpieczeństwa i niosąc pomoc zasługuje na szczególne podziękowanie. Ofiarność, poświęcenie, szybkość w działaniu to nie tylko okolicznościowe słowa. Codziennie dowodzą, że są wierni słowom policyjnej przysięgi – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, który wziął dziś udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji.

Uroczystości z udziałem m.in. komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, szefa pomorskiej policji nadinsp. Andrzeja Łapińskiego, przewodniczącego Konwentu Morskiego kpt.ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, a także przedstawicieli innych służb mundurowych i samorządów, odbyły się na pl. Hallera w Tczewie. Poprzedziła je msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.  Święto policji to tradycyjnie dzień honorowania zasłużonych funkcjonariuszy. Komendant główny, wojewódzki i wojewoda wręczyli Medale za Długoletnią Służbę,  Medale za Zasługi dla Policji, a także odznaki „Zasłużony Policjant". Uroczystości zakończy festyn policyjny.

Pomorski garnizon w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 – otrzymał  61 266 928,23 zł dotacji (budowa komisariatów i posterunków - 3, modernizacja, remonty). W 2021 r., obok zakupu nowych samochodów i sprzętu, na inwestycje (budowa komisariatów i posterunków - 1, modernizacje, adaptacje) garnizon otrzymał 25 352 447,17 zł.

W 2021 roku do pomorskiej policji przyjęto 600 nowych funkcjonariuszy. 


Ostatnio zmieniany: