| Wydrukuj

Konkurs grantowy skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Planowany budżet programu to 63 857 634 zł. Powiaty mogą wnioskować o dofinansowanie: od 100 tys. do 350 tys. zł.  Wnioski można składać do 16 września 2022 r.

Nabór potrwa 60 dni i nie będzie dzielony na rundy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie, zgodnie z zasadami konkursu, będzie można wydatkować na 4 obszary:
•    cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmurowych
•    zakup sprzętu IT dla:
a)    szkół i placówek specjalnych
b)    domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej
•    szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych
•    zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid-19.  

Szczegóły programy - https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat

 


Ostatnio zmieniany: