| Wydrukuj

Nowy wóz ratowniczo – gaśniczy został dziś oddany do użytku ochotnikom z OSP w Kamienicy Królewskiej. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich był gościem uroczystości przekazania samochodu. Wręczył także medale i odznaki.

Finansowanie:
•    300 000 zł -  budżet państwa
•    520 000 zł - gmina Sierakowice
•    100 000 zł - Starostwo Powiatowe w Kartuzach
•    40 zł - Kamienica Królewska
•    koszt zakupu – 920 040 zł

OSP w Kamienicy Królewskiej liczy 74 druhów. W 2022 r. strażacy brali udział w 16 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w 2021 w 23, zaś dwa lata wcześniej w 25 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka powstała w 1910 roku, a  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona w 1999 r.

2016-2022. Wozy dla PSP i OSP w Pomorskiem
Ochotnicza Straż Pożarna, w latach 2016 -2021, otrzymała 129 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku OSP otrzyma kolejne 24 samochody pożarnicze. Łączna wartość pojazdów (153) wynosi 122 944 661 zł.
Państwowa Straż Pożarna, w latach 2016 – 2021, otrzymała 77 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku PSP otrzyma kolejnych 17 samochodów pożarniczych. Łączna wartość pojazdów (94) wynosi 68 191 735 zł. Łącznie OSP i PSP, w latach 2016-2021, otrzymały 206 nowych wozów. W 2022 otrzymają kolejnych 41 samochodów o łącznej wartości 42 834 856 zł.
W latach 2016 -2022 wartość nowych pojazdów dla PSP i OSP - 191 136 396 zł.

W kwietniu br. 24 jednostki OSP z Pomorskiego odebrały promesy na zakup  nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość pojazdów – 21 048 946 zł (w tym z budżetu państwa – 8 090 000 zł, N/W FOŚIGW - 1 258 000 zł)


Ostatnio zmieniany: