| Wydrukuj

Pomorskie organizacje udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą otrzymać dotacje. Wojewoda Pomorski zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa pomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oferty można składać do 10 sierpnia 2022 r.

W załączeniu: zaproszenie do składania ofert, regulamin, klauzula informacyjna, wzór oferty, kosztorys zadania, karta oceny merytorycznej oferty.


Ostatnio zmieniany: