| Wydrukuj

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej Europie. 1 sierpnia 1944 roku przeciwko Niemcom stanęło ok. 50 tysięcy powstańców. Choć planowane było na kilka dni, trwało 63. Dziś, w 78 lat później, o godzinie 17 ( godz. „W”), w całej Polsce, wybrzmiały syreny. Na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odbyły się wojewódzkie obchody powstańczego zrywu, uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podczas przemówienia przywołał słowa Prezydenta RP, śp. Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane osiemnaście lat temu w dniu otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, który tak powiedział o powstańcach:
„Pokolenie niezwykłe, wspaniałe, a zarazem, jak żadne w naszej historii, tragiczne. Niech nikt nie sądzi, że takie pokolenia pojawiają się same. To z niepodległościowego ruchu zrodzonego w końcu XIX i na początku XX wieku, z przykładu, jaki dała niepodległościowa walka rewolucji 1905 roku i lat 1914–1918, zrodził się system wartości przekazany kolejnemu pokoleniu II Rzeczypospolitej. Przekazany przez tych, którzy w Polskę zawsze wierzyli. To oni stworzyli system wychowawczy, który po wsze czasy powinien być przykładem skutecznej nauki patriotyzmu, nauki polskości. Powstanie Warszawskie nie było przypadkiem. Wydarzenia tej miary nie rodzą się przypadkiem. Największa w czasie II wojny światowej, trwająca dwa miesiące bitwa między wojskami niemieckimi a oddziałami w konspiracji nie byłaby możliwa bez tego szczególnego fenomenu, jakim była zdeterminowana, niecofająca się przed niczym wola niepodległości”.

Organizatorami uroczystości z udziałem m.in. Anny Fotygi, poseł do PE i Andrzeja Gwiazdy, opozycjonisty, współzałożyciela NSZZ "Solidarność”, byli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i dyrektor MIIWS dr hab. Grzegorz Berendt.

Wcześniej wojewoda złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym w Gdańsku i Pomniku poświęconym harcerkom i harcerzom Wolnego Miasta Gdańska pomordowanym w czasie II Wojny Światowej. W uroczystości wzięła także udział Anna Fotyga, poseł do PE i przedstawiciele służb mundurowych.
Wojewoda odwiedził również namiot edukacyjny gdańskiego oddziału IPN. Na Targu Węglowym w Gdańsku przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne, w tym ulotki z biogramami przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i okolicznościowe wpinki. Goście mogli też samodzielnie przygotować pamiątkę – torbę z wymalowanym symbolem Polski Walczącej, a chętni oddać krew w autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Powstanie warszawskie było największą operacją i kulminacją akcji „Burza”. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod okupacji niemieckiej i przyjęcie nadciągającej Armii Czerwonej przez legalne władze Rzeczypospolitej w wolnej już Warszawie. Zaplanowana na kilka dni walka zbrojna zakończyła się po 63 dniach heroicznego boju Polaków z przeważającymi siłami wroga. Alianckie zrzuty lotnicze były zbyt ograniczone, aby wyrównać szanse z niemieckim uzbrojeniem. Oddziały Armii Czerwonej stojące na prawym brzegu Wisły nie udzieliły powstańcom pomocy, dając tym samym Niemcom przyzwolenie na stłumienie zrywu. W wyniku walk i mordów zginęło około 18 tys. uczestników powstania i ponad 150 tys. cywilów. Po kapitulacji stolica Polski została obrabowana. Większość budynków w centrum miasta wysadziły specjalne niemieckie jednostki saperskie.Ostatnio zmieniany: